به گزارش بورس نیوز، پتروشیمی غدیر دردوره یک ماهه منتهی به ۹۷/۱۰/۳۰
از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲۳۶,۷۲۸ میلیون ریال درآمد داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۱۰ ماهه برای سال مالی
منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۴,۸۹۹,۴۹۹ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه
سال قبل ۵۰ درصد رشد داشته است
.

فروش داخلی شرکت از طریق بورس کالا قیمت‌گذاری
و عرضه می‌گردد. فروش صادراتی شرکت از طریق عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه
نیما صورت می‌گیرد. کاهش در تولید ماه بدلیل نوسانات دریافت خوراک ( کلر ) بوده
است
.

کسب درآمد «شغدیر»***

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187409/کسب-درآمد-شغدیر