به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز افزایش سرمایه ۱۶۰ میلیارد ریالی
شرکت قند لرستان را صادر کرد.

صدور مجوز افزایش سرمایه «قلرست»

 این افزایش سرمایه، از محل سود انباشته شرکت و با
هدف صرفه‌جویی مالیاتی با توجه به قوانین مالیاتی سال جاری، صورت خواهد گرفت. به
این ترتیب و در صورت تصویب این افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان
سهام، سرمایه ثبت شده شرکت با ۶۷ درصد افزایش به ۴۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187472/صدور-مجوز-67درصدی-افزایش-سرمایه-این-شرکت-قندی