به گزارش بورس نیوز، از ابتدای دولت یازدهم تا پایان آذرماه سال جاری، این بانک تعداد ۱۹۸ هزار و ۶۷۲ فقره تسهیلات خوداشتغالی پرداخت کرده است که ارزش ریالی آن به ۲۷ هزار و ۱۴۴ میلیارد و ۲۹۴ میلیون ریال می رسد.

در مدت مذکور حمایت از مشاغل خانگی نیز مورد توجه بانک ملی ایران بوده و در همین راستا ۹۱ هزار و ۷۱۴ فقره تسهیلات در این بخش به ارزش پنج هزار و ۴۰۶ میلیارد و ۵۸۸ میلیون ریال پرداخت شده است.

رفع احتیاجات ضروری در دولت یازدهم و دوازدهم هم یکی از بخش های مهم تسهیلات دهی این بانک بوده و در بازه زمانی مذکور، ۳۷۰ هزار و ۴۹ فقره تسهیلات رفع احتیاجات ضروری به ارزش هفت هزار و ۷۸۳ میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال تخصیص داده شده است.

همچنین بانک ملی ایران در دولت یازدهم و دوازدهم بالغ بر ۲۴ هزار و ۲۵۸ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال تسهیلات کارگشایی در سه میلیون و ۲۵۲ هزار و ۲۶۱ فقره پرداخت کرده است.

در مجموع این بانک در مدت مذکور، تعداد پنج میلیون و ۵۱۹ هزار و ۲۰۴ فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ ۱۷۱ هزار و ۲۷۶ میلیارد و ۷۷۴ میلیون ریال اعطا کرده است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187410/نقش-پُر-رنگ-بانک-ملی-در-بازار-اشتغال