به گزارش خبرنگار اخبار بانک، شبکه بانکی در چند سال اخیر همواره مورد انتقادات شدید بسیاری از اقتصاددانان و صاحب نظران متخصص و غیر متخصص قرار گرفته است.

بسیاری از این انتقادها در زمینه پرداخت سود سپرده و نیز نحوه پرداخت تسهیلات و جرائم عدم پرداخت اقساط بوده است.

علما و مراجع دینی همواره نسبت به دریافت دیرکرد و وجه التزام اقساط پرداختی مشتریان انتقادات بسیاری را در جلسات عمومی و خصوصی بیان کرده‌ و دریافت آن را حرام اعلام کرده اند.

اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که منتقدان هیچگاه راهکاری موثر برای الزام مشتری به بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلات ارائه نکرده اند.

به عبارت دیگر هیچ کدام از منتقدین پیشنهاد و راهکاری برای الزام کردن مشتری به بازپرداخت به موقع اقساط عنوان نکرده و همواره تیغ تیز انتقادات خود را خود را نصیب شبکه بانکی کرده اند.

این در حالی است که در همه قراردادهای مالی و غیرمالی تمهیداتی به جهت عدم رعایت مفاد قرارداد مورد قبول و پذیرش طرفین، پیش بینی می شود.

اما همین تمهیدات ناشی از عدم رعایت مفاد قرارداد در موضوع تسهیلات بانکی به چالشی بزرگ تبدیل شده است.

چندی پیش در خبرها آمده بود که آستان قدس رضوی خواهان دریافت مجوز برای تاسیس بانک شده است.

خوب است که مسئولان بانک مرکزی با پذیرش این درخواست با توجه به نزدیکی این نهاد با حوزه‌های علمیه و نیز مراجع عظام مجوز تاسیس بانک را صادر کند.

مطمئناً اداره صحیح این بانک در چارچوب اصول و قواعد بانکداری اسلامی می تواند گره گشای بسیاری از چالش های موجود در نظام بانکی شود.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/66003/دیرکرد-تسهیلات-همچنان-خبرساز