به گزارش بنکر (Banker)، داوود محمد بیگی در خصوص طرح جدید این بانک برای احراز هویت تراکنش‌های موبایلی، افزود: این طرح شاید آسانی دریافت خدمات را تحت الشعاع قرار دهد و کار را برای برخی از مردم سخت کند ولی امری لازم و ضروری است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243643/الزامی-شدن-احراز-هویت-در-تراکنش‌های-موبایلی