به گزارش بنکر (Banker)،علی اکبر عرب مازار، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی با اشاره به موضوع فرار مالیاتی پزشکان در این رابطه به ایسنا اظهار کرد: اینکه سازمان امور مالیاتی بخواهد هر بار دنبال یکسری از رابطه مالیاتی باشد، اساساً شیوه درستی نیست. چاره کار اجرای طرح جامع مالیاتی است. از سوی دیگر نرخ‌ها در نظام سلامت کشش‌ناپذیر است؛ به این معنا که چون مردم به خدمات پزشکان نیازمند هستند آنها می‌توانند هر قیمتی برای خدمات در نظر بگیرند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243646/پزشکان-ملزم-به-نصب-کارت‌خوان-هستند