به گزارش بورس نیوز، شرکت
داروسازی زهراوی در صورت‌های مالی ۹ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۷ برای هرسهم یک هزار و
۷۴۰ریال زیان شناسایی کرد
.

این شرکت سود عملیاتی
۹ماهه خود را با افت ۶۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رقم ۳۵۰میلیارد ریال
اعلام کرد. زیان‌انباشته را یک هزار و ۴۳۱میلیارد ریال منتشر کرد
.

این شرکت در جهت حل مشکل
ماده۱۴۱ قانون تجارت مبنی بر جبران کاهش سرمایه شرکت براساس زیان‌های وارده اقدام
به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت کرده است. هیات مدیره قرار
است سرمایه شرکت را از مبلغ ۲۴۰میلیارد ریال به مبلغ ۲هزار و ۶۰۰میلیارد ریال از
محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش دهد تا از ماده۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت
خارج شده و اصلاح ساختار مالی داشته باشد
.

علاوه بر این «دزهراوی»
با توجه به وجود مشکلات موجود، بودجه برآوردی اولیه شرکت که مبلغ فروش ۳هزار و
۸۵۰میلیارد و ۵۴۷میلیون ریال پیش‌بینی شده بود در ۹ماهه فروش خالص به مبلغ ۲هزار و
۵۰میلیارد و ۴۸میلیون ریال برای سال ۱۳۹۷ تعدیل شد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187336/شناسایی-زیان-در-دزهراوی