به گزارش اخبار بانک، عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی نوشت: امروز شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، یعنی لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. بحث های جدی وخوبی انجام گرفت.

این جانب نیز به عنوان رئیس بانک مرکزی و مقام مسؤل امور پولی و بانکی توضیحات مبسوطی درمورد اهمیت وابعاد تأثیرات آن بر مبادلات بانکی وپولی بین المللی کشور ارائه دادم. تصمیم گیری به علت نیاز به بررسی بیشتر به جلسه بعدی موکول شد. مطمئن هستم اعضای محترم مجمع با در نظر گرفتن مصلحت کشور، تصمیم مناسب راخواهند گرفت.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/65975/گزارش-همتی-جلسه-امروز-مجمع-تشخیص-مصلحت