به گزارش بنکر (Banker)، بر این اساس،”وبصادر” در این مدت مبلغ ۳۴۸ ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرد که نسبت به مدت شابه سال گذشته(شناسایی ۵۳۵ ریال زیان) حکایت از کاهش ۳۴ درصدی زیان دارد.

علت اصلی این کاهش زیان بانک را می توان ناشی از رشد ۱۱۰ درصدی درآمدها به دلیل افزایش ۲۱ درصدی درآمد کارمزد،۳۰ درصدی سود مبادلات ارزی و ۵۳ درصدی سایر درآمدها دانست.

همچنین با توجه به اینکه بانک در زمره شرکت های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار دارد در تبصره ۱۰ بند ز قانون بودجه سال ۹۷ افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها برای شرکت های مشمول مجاز و موافقت معافیت از مالیات در نظر گرفته شده است. با در نظر داشتن فرجه زمانی برای انجام ارزیابی و تاکیدات مبنی بر بهبود نسبت کفایت سرمایه، موضوع در حال پیگیری است و امید می‌رود در مدت زمانی باقی مانده تا پایان سال افزایش سرمایه به میزان مطلوب تحقق یابد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243604/بانک-صادرات-از-زیاندهی-خود-کم-کرد