به گزارش بنکر (Banker)، از آنجا که اگر در طی ماه شخصی به حساب کوتاه مدت خود پول واریز کند هیچگونه سودی در پایان ماه به آن پرداخت نخواهد شد، بنابراین آن واریزی در وسط ماه هیچگونه عایدی برای مشتری نخواهد داشت.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243608/پول-ها-به-بانکهای-قرض-الحسنه-می-روند؟