به گزارش بنکر (Banker)، این امر در راستای کاهش اتلاف وقت و تسریع در صدور ضمانتنامه ها، استانداردسازی فرم ها، کاهش خطاهای احتمالی ناشی از تکمیل دستی فرایند صدور و نظارت بهتر بر مراحل صدور ضمانتنامه ها انجام شده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243615/صدور-ضمانتنامه-در-بانک-سینا-مکانیزه-شد