به گزارش بنکر (Banker)، فریال مستوفی رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران می‌گوید کونلون بانک برای انجام تراکنش‌هایی که ال‌سی گشایش یافته آن از بانک‌های ایرانی خارج از فهرست تحریم باشد مشکلی ندارد و اگر بانک ایرانی در فهرست تحریم است باید ادامه تراکنش‌ها از طریق بانک دیگری صورت گیرد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243616/شرایط-کونلون-بانک-چین-برای-ایران