به گزارش بنکر (Banker)، این بانک در قالب گزارش تفسیری خود به بیان نکته‌های مهمی پرداخته که این نکات، هم پتانسیل‌های درونی این بانک را بیشتر برای بازار و سهامداران مشخص می‌کند و هم سبب تعیین استراتژی جامعی در بین سهامداران بانک صادرات می‌شود. در بند الف این گزارش آمده است:

منبع خبر: http://banker.ir/news/243618/رونمایی-از-برگ‌های-برنده-بانک-صادرات