به گزارش اخبار بانک، حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم «بانک آینده» به منظور بهینه‌سازی فرآیندهای بررسی و استخراج گزارشات معاملات مشکوم به پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام به طراحی سامانه‌ای به نام «سامانه مشتریان پرریسک» نموده است. این سامانه دارای بستری متمرکز برای بهینه سازی فرآیند بررسی مشتریان، تکمیل پرونده، نظارت مستمر بر عملکرد مشتریان، و در نهایت رتبه بندی و تهیه گزارش معاملات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم است

تجمیع گزارش‌های مشتریان و ایجاد پروفایل مشتریان با قابلیت مشاهده کلیه سوابق مورد نیاز، پیگیری فرآیند تکمیل پرونده با همکاری سایر واحدهای بانک و طبقه بندی وضعیت مشتریان در دست بررسی، تعریف شبکه مشتریان مرتبط، رتبه بندی مشتریان به سه طبقه کم ریسک، متوسط ریسک و پر ریسک و یک طبقهWatchList به منظور نظارت مستمر از جمله اقداماتی است که در ذیل این سامانه انجام می‌شود. بانک آینده در سال در سال ۱۳۹۵ طی رتبه‌بندی اعلامی توسط بانک مرکزی بانک آینده در مبارزه با پولشویی توانست رتبه دوم را میان ۳۴ بانک ایرانی به خود اختصاص دهد.

همچنین این بانک در سال ۱۳۹۵ از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان مقام نظارتی دیگر در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، توانست باکسب ۷۳٫۲۸ درصد پیشرفت در راستای اهداف تعیین شده درحوزه پولشویی و در فاز سامانه مدیریت پروژه در بین ۳۵ بانک و موسسه اعتباری رتبه نخست را به خود اختصاص دهد. 

بانک آینده در سال ‌های اخیر با انجام مجموعه‌ای از اقدامات، از بروز رسانی نرم افزارها و مقررات داخلی تا برگزاری دوره‌های آموزشی برای پرسنل خویش همچنان در مسیر مبارزه باپولشویی پیش قدم بوده است.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/65948/رتبه-دوم-بانک-آینده-مبارزه-پولشویی-طبق-رتبه-بندی-مرکزی