به گزارش بورس نیوز، در این اطلاعیه که از سوی مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی دولت تنظیم شده است، آمده است: در راستای ارتقای اعتماد عمومی نسبت به اوراق بهادار اسلامی و ایفای تعهدات دولت در این حوزه، به اطلاع می رساند با عنایت به سر رسید اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی با نماد سنفت ۹۷۱ در تاریخ چهار بهمن ماه ۱۳۹۷، وجوه مورد نیاز برای تسویه اوراق مذکور توسط خزانه داری کل کشور تامین و اقدامات لازم برای تسویه به موقع اوراق یاد شده معمول شده است.

گفتنی است، اوراق یاد شده، یکی از اقسام اوراق بهادار اسلامی است که در چارچوب ظرفیت های قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به منظور تامین مالی دولت با سر رسید یکساله منتشر شد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187252/اطلاعیه-درخصوص-نفت-خام-سبک-داخلی