به گزارش بنکر (Banker)، دکتر سهمانی در بیست و پنجمین نشست شورای اطلاع رسانی وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان های تابعه که به میزبانی بانک رفاه و با حضور مدیران روابط عمومی مجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار شد با بیان این سخنان اظهار داشت: این نهادها همواره به منزله بازوی اجرایی برنامه های اقتصادی بانک مرکزی و دولت نقش آفرینی کرده و منشأ اثر بوده اند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243568/نقش-ارزنده-نظام-بانکی-در-اقتصاد