به گزارش بنکر (Banker)،  حسین عبده تبریزی افزود: در شرایطی هستیم که احتمال اینکه دولت با کسری بودجه بیشتری مواجه شود، زیاد است و احتمال دارد باز هم دولت از بانک مرکزی استقراض کند. از طرفی حسابهای قرمز بانک‌ها و روند رو به رشد اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی، جای نگرانی بسیاری برای مدیران بانک مرکزی دارد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243572/حساب-های-قرمز-بانک‌ها-نگران-کننده-است