به گزارش بنکر (Banker)، محمدمهدی صادق مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد، در پی انتشار شایعاتی در خصوص قطع اینترنت به نقل از این شرکت، گفت: این شایعات به خاطر تست هایی است که به منظور برطرف کردن اختلالات جزیی شبکه این شرکت صورت می پذیرد و از نظر فنی برای استاندارد سازی سیستم ها و انجام تست های تاب آوری سیستم و تطبیق با معیارهای ملی ما ضروری است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243538/توضیحاتی-درباره-قطع-اینترنت-و-الزام-انتقال-سرور