به گزارش بورس نیوز، شرکت سیمان تهران با سرمایه یک هزار و ۷۵۰میلیارد ریال، در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، مبلغ ۸۱ هزار و ۶۹ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۴۶ ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی کرد.

با احتساب زیان انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ یک هزار و ۸۸۳ میلیارد و ۹۵۳ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

«ستران» در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، سود خالص را مبلغ یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال اعلام کرده و بدین ترتیب مبلغ یک ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187194/زیان-خالص-ستران