به گزارش بورس نیوز، فرزین
مینو در این حکم خطاب به میثم رفیع پرهیزکار آورده است
:

«با توجه به بند
۳-۲ دستورعمل «چگونگی نگهداری، ارزیابی و امحای اسناد، مدارک و اوراق وزارت نفت و
شرکت
های تابعه» به شماره ۷۵۴-۲۰/۲ مورخ ۸/ ۱۰/ ۱۳۹۷ وزیر محترم،
به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان رئیس کمیسیون ارزیابی اسناد و مدارک ستاد
وزارت نفت منصوب می
نمایم.

مقتضی است با استعانت از
خداوند متعال نسبت به انجام وظایف محوله مندرج در ماده ۳ دستورعمل مذکور و از طریق
تشکیل کمیسیون اصلی ستاد وزارت نفت و ایجاد وحدت رویه و تدوین سیاست
ها و خط مشی و
دستورعمل
های اجرایی مربوطه و نظارت عالیه بر عملکرد شرکتهای تابعه وزارت نفت،
اقدام‌های شایسته را به عمل آورید».

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187141/انتصاب-رئیس-کمیسیون-ارزیابی-اسناد-و-مدارک-ستاد-وزارت-نفت