به گزارش بورس نیوز، در
حکم شجاع‌الدین بازرگانی به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار وزیر نفت و رئیس ستاد
مستندسازی آمده است: نظر به تفویض ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۲ مقام عالی وزارت در هامش نامه
شماره ۳۵۲۳۵۸ مورخ ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۹۲ این معاونت مبنی بر پیگیری و انجام کلیه فعالیت‌های
مرتبط با امور اراضی و املاک نفت و همچنین در راستای بخشنامه‌های شماره ۲۴۰۲۵-
۲۸,۱ مورخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۱ و شماره ۳۵۰۷۳- ۲۸.۱ مورخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱، بدینوسیله
جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان جانشین رئیس ستاد مستندسازی اموال غیرمنقول صنعت
نفت جهت انجام وظایف محوله ذیل منصوب می‌نمایم
:

۱ساماندهی اموال غیرمنقول
صنعت نفت و نظارت بر عملکرد تحصیل و تملک اراضی و املاک کلیه شرکت‌های تابعه

۲پیگیری امور
مربوط به مستندسازی اراضی دولتی شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه صنعت نفت

۳شرکت در جلسات کمیسیون
مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی و سایر جلسات
مربوطه

۴ایجاد کارگروه
اراضی و املاک در شرکت‌های تابعه

امیداست با اتکال به
الطاف خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) در انجام وظایف محوله موفق و
موید باشید
.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/187140/انتصاب-رئیس-ستاد-مستندسازی-اموال-غیرمنقول-صنعت-نفت