به گزارش بنکر (Banker)، پیمان قربانی در گفتگو با شبکه خبر، با اشاره به تصمیمات در نظر گرفته شده در خصوص پرداخت سود سپرده به صورت ماهانه به مشتریان سیستم بانکی، گفت: پرداخت سود سپرده به صورت ماهانه بازگشت به رویه قبلی است و پرداخت سود سپرده متناسب با ماهیت سپرده‌ها انجام می‌شود.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243448/پرداخت-سود-متناسب-با-ماهیت-سپرده‌ها