به گزارش اخبار بانک، در ادامه این پیام آمده است؛

از ادامه اعتماد شما سپاسگزاریم…

مشتریان گرامی بانک آینده؛ 
بدین‌وسیله، مراتب تشکر و قدردانی مجموعه بانک آینده از توجه و حسن اعتماد شما عزیزان را اعلام می‌داریم. برای همه ما دست‌اندرکاران در بانک آینده، مایه مباهات است که با عزمراسخ و هشیاری کامل، به بانک خودتان، اعتماد مجدد کرده و در کنارمان ایستادید. 

دستان شما را به گرمی میفشاریم. خدمت‌گزاران شما به ویژه در شعب بانک آینده، هم‌چون گذشته، مشتاقانه پذیرای حضور مشتریان محترم و مردم عزیزمان هستند.
بدون تردید؛ خاطره حمایت و اعتماد عمیق شما مشتریان گرامی، در حافظه سازمانی بانک آینده، باقی خواهد ماند. 

تمام تلاش خدمتگزاران شما در بانک آینده، این است تا این حمایت و اعتماد را با ادامه خدمت صادقانه و رفتار در شأنشما بزرگواران، پاسخگو باشند.
آینده روشن است

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/65842/پيام-قدرداني-بانك-آينده-مشتريان-خود