به گزارش بورس نیوز، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی
منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ شرکت گلتاش برگزار شد.

بر این اساس، در این جلسه
درباره موضوعات زیر تصمیم
‌گیری شد:

سود نقدی به ازای هر سهم
به مبلغ ۸۰۰ ریال تصویب، آگاه تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و کاربرد تحقیق
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار
جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186938/مجمع-عمومی-عادی-شگل