در مورد ارز هم همین طور است،  با این تفاوت که عرضه کننده عمده ارز در ایران بانک مرکزی است که یعنی دولت و تقاضا هم گاهی غیر واقعی است یعنی در اثر سو مدیریت یا فشارهای خارجی یا تبلیغات غلط یا ایجاد جو ترس و التهاب روانی،  تقاضای کاذب ایجاد می شود.

بنابراین در شرایط ایجاد تقاضا ی کاذب وظیفه عرضه کننده عمده ارز این است که با تزریق صحیح و به موقع و بدون اینکه باعث تلاطمات در بازار شود به کنترل نرخ اقدام کند.

و البته همیشه با محاسبه نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار مراقبت نماید که قیمت بازار تفاوت زیادی با بهای واقعی پیدا نکند.
و از طرفی اصطلاحا فنر جمع نشود و از طرفی هم قیمت‌ها بی‌قاعده افزایش نیابد.

بار دیگر تاکید می کنم،  بازار دارای هر اسمی که باشد تنها در یک صورت بازار واقعی خواهد بود و آنهم اینکه قیمت در آن واقعی و واحد باشد ،بنابراین اگر منظور از  بازار متشکل، برانداختن انواع قیمت های قبلی و تعریف یک قیمت واقعی و یا نزدیک به واقعیت باشد ، و البته ،درباره قیمت های غیر واقعی کالاها و خدمات دیگر هم بررسی و اصلاح لازم  به نظر می رسد.

نکته دیگر اینکه ، اگر اصلاح نظام اقتصادی کشور مد نظر مسئولین باشد، به نظر حقیر،قدم اول حمایت از کاهش نرخ تورم و بهره ،است،  که آنهم البته برمی‌گردد به جلوگیری  از افرایش بی رویه  حجم نقدینگی.

یعنی اگر دولت مالیات‌ها را افزایش دهد،یارانه‌ها برای حامل‌های انرژی و دیگر موارد غیر ضروری را حذف کند،  حتی سطح  خدمات و ارز ساختن زیر ساخت ها را هم کاهش دهد، بهتر است از اینکه دائم از بانک مرکزی استقراض کند  و حجم نقدینگی را بدون اینکه برای جذب آن برنامه ریزی کرده باشد، افزایش دهد.

 * کارشناس بازار ارز 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/article/65810/عبارتی-تحت-عنوان-قیمت-ارز