به گزارش بنکر (Banker)، در حال حاضر هنوز هم بسیاری از بانک‌ها ساختارهای خود را برای سازگاری با جامعه نوین جهانی تغییر زیادی نداده‌اند در صورتی که تا سال‌های آینده جامعه جهانی از بانک‌ها انتظار زیر و رو کردن خدمات و فرآیندها را در جهت بقای این سیستم دارد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243343/۶-اولویت-بانک-ها-تا-سال-۲۰۲۰