به گزارش بنکر (Banker)، گرچه بدهی دولت به بانک‌ها در دنیا موضوع عجیبی نیست و در ایران نیز به روالی عادی تبدیل شده است، اما انباشت آن طی سالیان گذشته و عدم تسویه از سوی دولت موجب انجماد بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها شده است.

 

منبع خبر: http://banker.ir/news/243349/جزئیات-مانده-مطالبات-بانک‌-ها-از-دولت-جدول