به گزارش بنکر (Banker)،یکی از اهداف اصلی مدیریت بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه سامان در سال جاری، تحت پوشش قرار دادن منازل مسکونی به منظور افزایش اعتماد و اطمینان خاطر مالکان آن ها بوده است.
براساس این گزارش، برنامه ریزی در این زمینه تا کنون به نتایج مطلوبی رسیده، به طوری که تا کنون برای بیش از ۱۰۵ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور بیمه نامه آتش سوزی بیمه سامان صادر شده است.
مدیریت بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه سامان با شناسایی دقیق نیازهای مشتریان و خدمت رسانی سریع در پرداخت خسارت، توانسته است در ۹ ماه ابتدای سال جاری به رشد ۸۰ درصدی حق بیمه دریافتی دست یابد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243355/رشد-بیمه-نامه-آتش-سوزی-بیمه-سامان