شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز شنبه ۲۹ دی ماه ۹۷ با افزایش ۵۳۶ واحدی به رقم ۱۶۶ هزار و ۱۳۱ واحد رسید.

شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش ۱۵۹ واحدی عدد ۲۹ هزار و ۴۵۱  واحد را به نمایش گذاشت.شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش ۵۴۲ واحدی به رقم  ۱۸۱ هزار و ۳۹۹ واحد دست یافت.

شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش ۵۲۷ واحدی به رقم ۱۲۳ هزار و ۴۷۶ واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش ۴۲۸ واحدی عدد ۳۲۵ هزار و ۷۲۶ واحد را به نمایش گذاشت.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با افزایش ۱۹ واحدی بر روی رقم دو هزار و سه واحد نشست.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/65804/تقویت-536-واحدی-شاخص-کل-بورس