به گزارش بنکر (Banker)، تحقیقات انجام‌شده از وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم دریافت وام حاکی است متقاضیان استفاده از وام بانکی برای خرید واحدهای مسکونی در دو سطح متفاوت می‌توانند برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند. هزینه دریافت تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن که در دو سطح انفرادی و زوجین برای متقاضیان واجد شرایط خرید آپارتمان‌های مسکونی در دسترس است بسته به تعداد اوراقی که متقاضی برای دریافت وام نیازمند خرید آن است، متفاوت است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243325/هزینه-امتیاز-وام-بدون-سپرده-مسکن-چقدر-است؟