به گزارش بورس نیوز، قیمت پیشنهادی فعلی بیلت صادراتی سی آی اس ۴۰۵ تا ۴۱۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه است . برخی کارخانه ها قیمت پیشنهادی را بالا بردند ولی مورد استقبال خریداران واقع نشد.

برخی حاضرند در ۴۰۰ دلار هم بفروشند ولی مشتری در این قیمت کم است. خریداران در خاورمیانه بیشتر از ۳۹۰ تا ۳۹۵ دلار هر تن فوب درخواست خرید نداده اند. البته تایلند و فیلیپین اخیرا در ۴۰۰ دلار هر تن فوب خرید داشته اند. مصر هم در ۴۲۰ تا ۴۲۵ دلار هر تن سی اف آر معادل ۴۰۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه معامله کرده است.​

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186792/روند-مثبت-فعالیت-بازار-بیلت-سی-آی-اس