به گزارش بنکر (Banker)، مدیرعامل این بانک در سفر خود به استان مازندران، با اشاره به اینکه موفقیت‌های نظام بانکی و پولی به صورت گروهی تحقق‌پذیر است، افزود: در پس موفقیت‌های بانک صادرات ایران، شبکه منسجم و کارکنان خدوم این بانک در سراسر کشور قرار دارند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243314/سهام-بانک-صادرات،-از-نقدشونده‌ترین-سهام‌ها