به گزارش بورس نیوز، کشت
و دام قیام اصفهان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر
سهم ۶۰۰ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲۱ درصد رشد داشته
که عمدتا بخاطر افزایش ۵۵ درصد فروش و نیز افزایش ۲۲۸درصد سایر درآمدهای غیرعملیاتی-
درآمد سرمایه‌گذاری‌ها است.

رشد سود نماد معاملاتی «زقیام»***

این شرکت براساس عملکرد ۹
ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۱۰,۰۱۸ میلیون ریال سود خالص محقق
کرده است
.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186794/رشد-60-تومانی-سود-نماد-معاملاتی-زقیام