زمانی که معترضان به تحویل خودروها امروز به ساختمان سمیه آمدند تا اعتراض کنند، وزیر نیز به جمع آنها آمد و باردیگر وعده داد که گرانی برای خودروهای تحویلی وجود ندارد و باید خودروسازان با قیمت ثبت‌نامی خودرو ارائه کنند، وزیر جان وقتی در بدنه انتصابی شما یکدفته از سمت خودروسازان مدیر می‌آورید، مگر خودرویی‌ها به فرمان شما گوش می‌کنند؛ پس فردا اگر قیمت بالاتر نرود، صلوات.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186806/معاونتی-با-طعم-6ماه-آب‌نمک-بازپرداختی-منصفانه