اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه «فجام»////کدال

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت جام دارو قصد افزایش سرمایه ۵۰ درصد از محل سود انباشته خود را
دارد و به این ترتیب، سرمایه ثبت شده شرکت به ۱۲۰ میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کند.


همچنین به نظر می‌رسد که هدف اصلی از اجرای این افزایش سرمایه، استفاده از
معافیت مالیاتی، عدم تقسیم سود در سال ۱۳۹۷ مصوبه هیات وزیران است که این سود بر
اساس مصوبه دولت، معاف از مالیات خواهد بود.

لازم به ذکر است که اجرایی شدن افزایش سرمایه فوق منوط به صدور مجوز
سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت خواهد بود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186799/فجام-و-تجویز-نسخه‌ای-برای-معافیت-مالیاتی