به گزارش بورس نیوز، در حکم «فرزانه صادق‌مالواجرد» در بیان مسئولیت‌های معاون شهرسازی و معماری به امضای وزیر راه و شهرسازی تاکید شده است: کمک به تامین محیط و زیرساخت‌های مناسب و مطلوب زندگی ساکنان شهر‌ها و روستا‌های کشور، مدیریت بهینه زمین و فضای سرزمین، حفاظت از میراث ارزشمند شهرسازی و معماری و اعتلای آن مبتنی بر خلاقیت و جلب مشارکت ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها با توجه به رویکرد‌های بازآفرینی شهری، شناخت و حفاظت از هویت و معماری کالبدی شهر‌ها و نظارت بر اجرای مقررات، ضوابط و طرح‌های مصوب از اهم فعالیت‌های مورد انتظار در حوزه شهرسازی و معماری است.

محمد اسلامی همچنین در حکمی دیگر «سیدمازیار حسینی» را به سمت معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن و ساختمان منصوب کرد.

وزیر راه و شهرسازی در حکم «سیدمازیار حسینی» اسلامی تأکید کرده است: بازنگری در سیاست‌های توسعه مسکن و فرآیند خدمات مهندسی و ایجاد هماهنگی در تمامی بخش‌های دولتی و خصوصی موثر در تولید مسکن، تجدید ساختار در صنعت ساختمان کشور، بهره‌مندی از فناوری نوین و تقویت نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توانمندسازی شرکت‌های داخلی و اصلاح و بروزرسانی مقررات ملی و نظارت اداری با بهره‌مندی از مشارکت جامعه مهندسین کشور به منظور ارائه خدمات فنی بهینه و حفظ حقوق شهروندان از اهم وظایف مورد انتظار در حوزه مسکن و ساختمان است.

همچنین در حکمی دیگر از سوی وزیر راه و شهرسازی، «سید محمد پژمان» به سمت مدیرعاملی شرکت بازآفرینی شهری ایران منصوب شد.

در حکم «سید محمد پژمان» وزیر راه و شهرسازی تأکید شده است: با توجه به تأکیدات رئیس جمهور به بازآفرینی شهری و ارتقای کیفیت زندگی مردم لازم است با استفاده از تجارب گذشته ضمن توجه به حفظ حقوق و هویت شهروندان و جلب مشارکت ذینفعان به بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی سرعت بخشیده و اقدامات لازم را مبذول دارید.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186802/انتشار-حکم-رسمی-انتصاب-۳-معاون‌-جدید-وزیر-راه-و-شهرسازی