به گزارش بنکر (Banker)،اکبر افتخاری ددرباره حضور بانک ها و بیمه های خارجی در مناطق آزاد ایران به ایبِنا گفت: حضور بانک ها و بیمه های خارجی در مناطق آزاد تابع قوانین خاص خود است؛ البته مناطق آزاد می توانند به محلی برای شکل گیری نهادهای مالی خارجی تبدیل شوند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243251/بانک‌های-خارجی-در-راه-مناطق-آزاد