به گزارش بنکر (Banker)، صنعت و معدن سهم قابل توجهی از تسهیلات این بانک را به خود اختصاص داد و در مدت مذکور ۲۳ هزار و ۸۹۴ فقره تسهیلات به ارزش ۱۰۲ هزار و ۵۵۵ میلیارد ریال به این بخش پرداخت شده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243263/بانک-ملّی-به-بخش-صنعت-چقدر-وام-داد؟