به گزارش بورس نیوز، با عنایت به ماده ۳
دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق
بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیات مدیره
سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه
حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه
مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ هیات مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران
به منظور فعالیت در سرزمین اصلی و ارتقای سطح توانگری شرکت ارائه می‌گردد
.

بدیهی است، انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است و در این
خصوص اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186667/آورده-نقدی-سهامداران-منبع-اصلی-افزایش-سرمایه-می‌شود