به گزارش بنکر (Banker)، عباس شوکتی امروز در حاشیه نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بازار مسکن در رکود و قفل کامل قرار دارد، گفت: راهکارهای مناسبی می‌توان برای خروج مسکن از رکود در این وضعیت اندیشید که یکی از این راهکارها شیفت و تمایل سازنده‌های مسکن به سمت ساخت واحدهای کوچک و متوسط می‌تواند باشد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243229/واسطه‌ها-مسکن-را-گران-کردند