به گزارش بورس نیوز، متن کامل این بخشنامه بدین شرح است:

ناظرین و مدیران کل محترم گمرکات اجرایی

مستند به بخشنامه‌های شماره ۱۲۷۰۹۵۳‏/۹۷‏/۳۱۶ مورخ ۱۶‏/۱۰‏/۹۷ و شماره ۱۲۸۴۶۲۱‏/۹۷‏/۳۲۱ مورخ ۱۹‏/۱۰‏/۹۷ و در راستای شفاف سازی موضوع، اعلام می‌دارد ترانزیت خارجی کالاهای گروه چهارم (به استثنای خودرو) به مقصد مناطق آزاد تجاری‏- صنعتی و ویژه اقتصادی، با رعایت توامان شرایط ذیل مقدور هستند:

۱‏- داشتن ثبت سفارش معتبر و قانونی مناطق آزاد تجاری‏- صنعتی و یا ویژه اقتصادی به تاریخ ۲۶‏/۹‏/۹۷ یا قبل از آن؛

(مقرر گردید شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ظرف ۲ روز فهرست ثبت سفارش‌های صادر شده تا تاریخ ۲۶‏/۹‏/۹۷ را متضمن تمامی مشخصات، جهت نظارت و کنترل‌های لازم به گمرک ایران اعلام دارد.)

۲‏- دارا بودن قبض انبار معتبر مناطق آزاد تجاری‏- صنعتی و یا ویژه اقتصادی، مقید به ثبت سفارش‌های مندرج در بند۱ فوق؛

۳‏- فراهم بودن سایر شرایط مقرر در دو بخشنامه فوق ازجمله استقرار گمرک در مناطق مذکور، اعلام آمار کالاهای مربوطه به گمرک ایران و…

مسئولیت حسن اجرای بخشنامه برعهده بالاترین مقام آن گمرک است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186638/شفاف‌سازی-گمرک-درباره-ترانزیت-خارجی