به گزارش بنکر (Banker)، آمارهای بانکی ارائه شده از هزینه‌های بانکی سال ۹۶ حاکی از آن است که مجموع هزینه‌های پرسنلی بانک‌ها در این سال در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که سهم قابل توجهی از هزینه‌ها را پس از هزینه سود سپرده‌ها تشکیل می‌دهد.

سهم هر بانک از هزینه‌های پرسنلی

بر اساس گزارشات آماری مربوط به سال ۹۷ که از سوی مرکز پژوهش‌های بانکی منتشر شد در سال ۹۶ برخی از بانک‌ها از جمله بانک‌های بزرگ ملی و سپه آمار روشنی از هزینه‌های پرسنلی ارائه نکرده اند. اما بر اساس آمارهای گذشته پیشبینی می‌شود هزینه پرسنلی بانک ملی در سال ۹۶ در حدود ۶۳ هزار میلیارد ریال و بانک سپه در حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال قرار گیرد (ارقام پیش‌بینی شده در نمودارها به صورت خط چین نمایش داده شده است).

بر این اساس بانک ملی با حدود ۶۳ هزار میلیارد ریال هزینه پرسنلی بیش از ۲۱ درصد از سهم هزینه‌های پرسنلی سیستم بانکی کشور را به خود اختصاص داده است و پس از آن بانک صادرات ایران، ملت، تجارت، مسکن، کشاورزی، سپه و رفاه کارگران به ترتیب ۳۹، ۳۲، ۲۶، ۲۵، ۲۱، ۱۹ و ۱۷ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های پرسنلی کرده‌اند که مجموعا به همراه بانک ملی بیش از ۸۰ درصد از هزینه‌های پرسنلی سیستم بانکی کشور را در سال ۹۶ تشکیل می‌دهند (شکل ۱).


روند هزینه‌های پرسنلی بانکها

با وجود توسعه تکنولوژی‌های نوین و حرکت بانک‌های جهان به سمت کاهش شعب و کوچکتر کردن بانک ها، در کشور به نظر نمی‌رسد عمده بانک‌ها از این روند جهانی استقبال کرده باشند و کماکان هزینه‌های پرسنلی آن‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است که بخشی از آن ناشی از افزایش نیروی کاری است. در سال ۹۵ مجموع هزینه‌های پرسنلی سیستم بانکی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده بود که حاکی از رشدی در حدود ۲۰ درصد در هزینه‌های پرسنلی است.

بانک‌های بیش از ۱۰۰۰ شعبه

در بانک‌های بیش از ۱۰۰۰ شعبه که بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های پرسنلی را در اختیار دارند، بانک ملی با اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر بانک‌ها دارای بیشترین هزینه‌های پرسنلی است که بر اساس پیش‌بینی در سال ۹۶ هزینه‌های پرسنلی این بانک در حدود ۶۳ هزار میلیارد ریال برآورد شده است (شکل ۲).

در بین این بانک ها، بانک رفاه کارگران دارای کمترین هزینه‌های پرسنلی بوده است که منعکسکننده تعداد کمتر شعب این بانک نسبت به سایر بانک‌ها است. بانک ملت در سال ۹۵ توانسته است هزینه هار پرسنلی خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

بانک‌های بیش از ۳۰۰ شعبه

بانک‌های بیش از ۳۰۰ شعبه نیز در ۷ سال گذشته به طور تقریباً یکنواخت هزینه‌های پرسنلی خود را افزایش داده اند. با این حال، دو بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و قرض‌الحسنه رسالت توانسته‌اند کاهش قابل توجهی را در هزینه‌های پرسنلی خود اعمال کنند (شکل ۳).

 

در بین بانک‌های این گروه، بانک‌های قوامین، پاسارگاد، پارسیان و انصار با فاصله بسیار کم دارای بیشترین هزینه پرسنلی بوده اند. بانک توسعه تعاون نیز در سال ۹۶ هزینه‌های پرسنلی خود را به طور قابل توجهی افزایش داده است. بانک‌های قرض‌الحسنه رسالت و ایران زمین نیز دارای کمترین هزینه پرسنلی در این گروه از بانک‌ها بوده اند.

بانک‌های بیش از ۱۰۰ شعبه

بانک‌های بیش از یکصد شعبه نیز در طی دوره مورد بررسی هزینه‌های پرسنلی خود را افزایش داده اند. بانک آینده در بین بانک‌ها بیشترین میزان هزینه‌های پرسنلی را داشته و این هزینه‌ها را در سال ۹۶ به میزان قابل توجهی افزایش داده است. بانک حکمت ایرانیان نیز کمترین میزان هزینه‌های پرسنلی را در این دوره داشته است (شکل ۴).

 

بانک‌های کمتر از ۱۰۰ شعبه

هزینه‌های نیروی انسانی در بانک‌های کمتری از یکصد شعبه نیز در طی ۷ سال گذشته افزایش یافته است. در بین این بانک ها، بانک توسعه صادرات بیشترین هزینه‌های پرسنلی را داشته است و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نیز هزینه‌های پرسنلی این بانک به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این در صورتی است که بانک خاورمیانه کمترین هزینه‌های پرسنلی را داشته و روند رشد هزینه‌های آن آهسته تر از سایر بانک‌های این گروه می‌باشد (شکل ۵).

 

منبع خبر: http://banker.ir/news/243213/سهم-هر-بانک-از-هزینه‌های-پرسنلی