به گزارش بنکر (Banker)، آخرین آماری که بانک مرکزی در مهرماه امسال منتشر کرده نشان می دهد بخش دولتی شامل دولت و موسسات و شرکت‌های وابسته به آن در مجموع حدود ۲۹۷ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است که از این رقم تا ۶۶ هزار میلیارد تومان متعلف به بانک مرکزی و مابقی برای بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی است.  این رقم البته مورد پذیرش دولت نیست و همواره در مورد آن با بانکها اختلاف نظر وجود دارد به طوریکه تاکید می‌شود رقم مورد تائید و قابل پرداحت از سوی دولت همانی است که سازمان حسابرسی تائید و اعلام می‌کند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243179/برنامه-دولت-برای-تسویه-بدهی-به-بانک‌ها