به گزارش بنکر (Banker)، با توجه به سوء استفاده برخی از دلالان حوزه ارز و سکه و یا سوداگران مواد مخدر مبنی بر استفاده از حساب های دیگران در ازای پرداخت وجوهی به ایشان (اجاره حساب های بانکی اشخاص) به منظور فرار از تعقیب قضایی، این اداره بر مراقبت از ابزارهای بانکی در اختیار مشتریان از جمله حساب ها، کارت های الکترونیکی، رمزنگار اینترنتی و … تأکید کرد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243184/حساب-های-بانکی-خود-را-اجاره-ندهید