به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، بر اساس صورت‌های مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده شرکت پست بانک
ایران، این شرکت در این دوره با رشد زیان‌دهی مواجه بوده است، به گونه‌ای که در
این مدت، عملکرد مالی شرکت منجر به تحقق زیان خالص ۷۷۹ میلیارد ریالی و معادل
۲۴۱ ریال به ازای هر سهم گردیده است که در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱۵ درصدی در زیان‌دهی را نشان می‌دهد.

به این ترتیب، زیان‌انباشته شرکت در پایان آذرماه سال جاری
به بیش از ۱۰۰ درصد سرمایه ثبتی شرکت رسیده و در واقع شرکت مشمول ماده ۱۴۱
قانون تجارت است.

شاید بتوان اینگونه اظهار داشت که دلیل اصلی رشد قیمت سهام
شرکت علی رغم دو برابر شدن زیان آن، این است که سهامداران به امید تجدید ارزیابی
دارایی‌های این بانک هستند و این طنز تلخی است که نداشتن مطالعه صحیح و عدم در نظر
گرفتن جوانب امر از سوی قانون گذار منجر به وضعیتی می‌گردد که سهامداران شرکت‌ها،
بیش از آنکه از ارائه گزارش‌های مثبت عملکرد خشنود و راضی باشند، منتظر تحقق زیان‌های
سنگین شرکت‌ها به منظور استفاده از قابلیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی
دارایی‌ها باشند.

رشد بیش از 100 درصد زیان «وپست» در گزارش عملکرد 9 ماهه

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186568/رشد-115-درصد-زیان-وپست-شرکت-مشمول-ماده-141-قانون-تجارت-شد