به گزارش بورس نیوز، باتوجه به گفته‌های حسن روحانی، «از سال ۹۲ با آغاز دولت یازدهم، دولت
و مجلس و همه مسئولان با هم تصمیم گرفتند تا در کنار ملت از تورم فزاینده جلوگیری کنند.
تورم را متعادل و تک رقمی کرده و رشد منفی را به رشد مثبت برسانیم و اشتغال را به نقطه
مطلوب برسانیم اما این اهداف که با همکاری هم به دست آمد، برای دشمنان ما به ویژه آمریکا
قابل تحمل نبود.»

رییس جمهور گفت: «ما در سال ۹۶ یعنی پایان دولت یازدهم به تورم تک رقمی
دست یافته بودیم و رشد ۳.۷ درصدی در کشور وجود داشت و ۷۹۰ هزار اشتغال خالص داشتیم
و رشد سرمایه گذاری کشور از منهای ۱۷.۴ به مثبت ۳.۴ رسیده بود یعنی همه شاخص‌های ما
مثبت بود و ما به سمت اهدافمان در انتخاب مسیر درست حرکت کردیم»

اما یکی از ویژگی‌ها این شفافیت است که البته قبل از آن باید به حمایت
دولت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی اشاره کرد که مهمترین دغدغه دولت حفظ و ایجاد
اشتغال و حمایت از معیشت مردم به خصوص اقشار آسیپ پذیر و سلامت و عدالت اجتماعی است.

ازمصادیق شفافیت بودجه سال ۹۸ نیز می‌توان به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
برای تمام دستگاه‌های ملی و استانی،‌ آشکار کردن معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌های پنهان،‌
انضباط بودجه شرکت‌های دولتی،‌ تقویت نقش استان‌ها،‌ سامان‌دهی بدهی‌های دولت و سامان‌دهی
ردیف‌های متفرقه و مالی اشاره کرد.

نگاهی به اعداد و ارقام بودجه نشان می دهد، از ۴۰۷ میلیارد تومان بودجه
پیش بینی شده برای سال ۹۸ بالغ بر ۷۸ درصد آن را اعتبارات هزینه‌ای تشکیل می‌دهد که
۳۲۰ هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته شده است و ۶۲ هزار میلیارد
تومان اعتبارات تملک سرمایه ای است که بدون تغییر نسبت به سال ۹۷ منظور شده است.


منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186581/11-آمار-مهم-لایحه-بودجه-98-دخل‎وخرج-یکساله-دولت-در-سال-98