به گزارش بورس
نیوز، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با بررسی اعتبارات بخش
درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل
کشور، آورده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نزدیک به ۸ درصد کاهش یافته است و از ۷۴,۴۸۳ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۷
به ۶۸,۸۴۵ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ رسیده است. ۹۳/۴ درصد از درآمدهای
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط به فعالیت‌های تنظیم‌گری این وزارتخانه در
بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) است که به عنوان درآمدهای سازمان تنظیم مقررات
و ارتباطات رادیویی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مشخص شده است
.

این گزارش می‌افزاید؛ به
دنبال کاهش منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه ۱۳۹۸، اعتبارات
ردیف‌های تملک دارایی سرمایه‌ای متفرقه این وزارتخانه بیش از ۷ درصد کاهش یافته
است، اما اعتبارات هزینه‌ای متفرقه این وزارتخانه نزدیک به ۲۱ درصد افزایش یافته
است‌
.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های
مجلس شورای اسلامی مجموع اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات ۴ درصد و اعتبارات طرح‌های
تملک دارایی سرمایه‌ای (برنامه‌ای) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۱ درصد کاهش یافته
است. اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای (برنامه‌ای) وزارت ارتباطات در لایحه
بودجه سال ۱۳۹۸ کمتر از ۲ درصد کل اعتبارات این وزارتخانه را شامل می‌شود. اما
اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای متفرقه بیش از ۷۸ درصد اعتبارات این وزارتخانه را
تشکیل می‌دهد
.

گزارش مرکز پژوهش‌های
مجلس نشان می‌دهد در مجموع نزدیک به ۹۲ درصد اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات در ردیف‌های متفرقه گنجانده شده‌اند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186542/بررسی-لایحه-بودجه-سال-1398-کل-کشور