غولی که درگیر اعتیاد شد/ خواب کیلومتری برای پیش‌فروش و صف‌های خریدچه کسی باور می کرد غول صنعت ایران سردرگریبان بماند چراکه قیمت فروش کارخانه ۱۰هزار میلیاردی به ۷۰ میلیارد تومان تنزل یابد و به یک بی‌سواد پیش‌کش شود ، حراجی از نوع وزیر تکنوکراتی که کتاب کینز را از آغوش خود جدا نمی‌کند و شب‌ها تا این کتاب را دوره نکند، چشم روی چشم نمی‌گذارد.

ابزارهای بازارسرمایه برای ورود سرمایه شاید در نگاه نخست کافی به‌نظر برسد اما زمانی که شرکت‌ها تمایلی برای ورود به این بازار ندارند، شاید عدم آشنایی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به ابزارها و مزیت‌ها دلیل آن باشد، شاید سوالی مطرح شود که مگر می‌شود بازارسرمایه را نشناسند اما باید گفت که آری، امروز علنا مشاهده شد که بنگاه‌های اقتصادی مزیت‌های تامین سرمایه بانک‌ها را از بر کرده‌اند اما از نظر بازارسرمایه کاملا پُر از خالی هستند.

خودروسازان باردیگر کمر به افزایش قیمت را محکم کرده و در بوق خود می‌دمند که تنوع محصولات را چنان و چنون افزایش داده‌ایم که اگر رشد نرخ را به خود نبینیم، خودروهای پیش‌فروش فعلی که هیچ، پیش‌فروش آینده را هم نمی‌توانیم تحویل دهیم؛ قطعه‌سازان هم که طلب آنها به ۲۰ هزارمیلیارد تومان رسیده را فعلا فراموش کنید که خریدار اگر از شب قبل در صف نخوابد ما خوابمان نمی‌برد.

طبق فرمول قیمت‌گذاری جدید، نحوه محاسبه قیمت کاتد مسی در هر هفته بدین صورت شده که میانگین مس جهانی در هفته گذشته *میانگین دلار نیما * ۳ درصد منفی باشد ضمنا مدت اعتبار اسنادی از ۳ به ۴ ماه تغییر یافت و هزینه مالی ماهیانه نیز از ۱٫۲۵ درصد به یک درصد کاهش یافت.

رسیده که ۵۰ تومان افزایش نسبت به قیمت قبل و ۳۵۰ تومان افزایش نسبت به قیمت اول وقت امروز را تجربه کرده است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186509/غولی-که-درگیر-اعتیاد-شد-خواب-کیلومتری-برای-پیش‌فروش-و-صف‌های-خرید