به گزارش بنکر (Banker)، ابوالفضل حسن بیکی با اشاره به سفر اخیر وزیر امور خارجه کشورمان به هندوستان، اظهار داشت: یکی از وظایف دیپلمات ها به خصوص وظیفه ذاتی وزیر امور خارجه ارتباط و مذاکره با تمامی کشورهای جهان به جز اسرائیل و آمریکا است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/243132/ایران-به-دنبال-تاسیس-بانک-مشترک-با-۵-کشور