امیر بابایی مدیر تولید لاستیک
رادیال بارز کرمان در گفتگو با بورس نیوز ضمن بیان این مطلب گفت: در حال حاضر
سایزهای ۱۳ تا ۱۷ اینچ در خط تولید بارز وجود دارد و درمجموع روزانه ۱۱ هزار حلقه
سواری در مجموعه بارز تولید می‌شود.

وی ادامه داد: برای تولید سایزهای
۱۳ و ۱۷ اینچ در مرحله تحقیقات قرار داریم و در آینده نزدیک تولید آزمایشی و انبوه این محصولات را استارت می‌زنیم.

بابایی خاطرنشان کرد: در بارز کرمان
تنوع سایز از سواری، باری، کشاورزی،
OTAوTBA وجود دارد و برخی از این
محصولات انحصاراً توسط مجموعه بارز در کشور تولید می‌شود.

وی در مورد امکان افزایش ظرفیت
تولید در بارز کرمان گفت: خوشبختانه باهمت مدیرعامل جدید مجموعه، پلن این مهم دیده‌شده
و در حال تدوین است و انشا الله در آینده ۲۰ هزار حلقه سواری در مجموعه ما تولید
خواهد شد.

مدیر تولید لاستیک‌های رادیال بارز
کرمان در پایان افزود:
در سال ۹۸ اگر بتوانیم چند دستگاه خارجی را
وارد کنیم، ظرفیت تولید را تا ۱۵ هزار حلقه افزایش‌خواهیم داد و این جزو برنامه‌های
سال آینده در بارز کرمان است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186486/بارز-کرمان-در-فکر-توسعه-محصول-انحصار-در-تولید-برخی-محصولات